31 oktoober 2023

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST communication manager

LIFE IP CleanEST projekti rahvusvahelisel veemajanduse konverentsil Narvas osales inimesi 15 erinevast riigist

Kliimaministeeriumi projekti LIFE IP CleanEST raames korraldasime 25.-26. oktoobril 2023 Narva Raekojas rahvusvaheline konverentsi, mille fookuses olid tänapäeva veemajanduse väljakutsed ja nende lahendused. Konverentsi peamiseks eesmärgiks oli edendada veemajanduse tõhusust, jagada väärtuslikke teadmisi ja suurendada teadlikkust veemajandusega seotud küsimustes.

Konverentsil osalesid tunnustatud teadlased, eksperdid, poliitikakujundajaid, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste esindajad jpt. Osalejad said oma panuse anda läbi arutelude ja praktiliste lähenemisviiside jagamise ning sellega kaasa aidata veemajanduse valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele.

Konverentsil pakutud programmi hulka kuulusid ettekanded, paneeldiskussioonid ja praktilised töötoad.

Konverentsi raames toimusid arutelud, mis keskendusid inimtegevuse mõjule veekogumitele, veeprojektide elluviimiseks saadaval olevatele rahastusvõimalustele ning veemajanduse ja keskkonnakaitsega seotud teabe ja teadlikkuse edendamisele. Ettekannetes ja paneeldiskussioonides analüüsiti erinevaid väljakutseid, võimalusi ja lahendusi, mis on seotud veemajandusega, ning pöörati erilist tähelepanu rohepöörde olulisusele selles valdkonnas.

Töötoad pakkusid osalejatele praktilisi teadmisi ning võimalust arutada teemasid oma ala ekspertidega. Töötubades keskenduti näiteks innovaatilistele tehnoloogiatele, digitaalsetele tööriistadele, looduslikele lahendustele, ringmajanduse põhimõtetele, kliimamuutustele, rändetakistustele ja keskkonnateadlikkusele veemajanduse valdkonnas.

Konverentsi esimene päev on järelvaadatav siit:

https://www.facebook.com/LIFEIPCleanEST/videos/3455492728097701

Konverentsi päevakava:

 

Konverentsi ettekanded 25. oktoobril:

 

Konverentsi ettekanded 26. oktoobril:

Töötuba 1: Harmonizing with Nature: Exploring Nature-Based Solutions in Water Management

 

Töötuba 2: Overcoming Migration Route Challenges: Strategies for Addressing Problematic Dams 

 

Töötuba 3: Raising Environmental Awareness in Water Sector

 

Töötuba 4: Synchronizing Efforts: Coordinating the Implementation of River Basin Management Plans

LIFE IP CleanEST projekti veemajanduse konverents 25.-26. oktoobril Narva Raekojas