Jääkreostus

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel reostunud maa ja veekeskkonna piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust.

Jääkreostusest puhastatakse kolm objekti:

  • Kohtla-Nõmme endise rehvitehase territoorium,
  • Erra jõe säng ja kaldad,
  • Pahnimäe asfaltbetoontehase territoorium.

Kohtla-Nõmme endise rehvitehase territooriumi jääkreostus likvideeriti 2020. aastal. Ühtekokku eemaldati ligi 14 000 kuupmeetrit tugevalt reostunud pinnast ja 100 kuupmeetrit õlijääke. Reostunud pinnas kaevati välja kahe meetri sügavuselt kuni paekivi kihini. Täielikult eemaldati ka kõige reostunum ala – maapinnal pole enam poolvedelaid õlijääke. Tehtud tööd tagavad tulevikus põhjaveeseisundi paranemise ning aitavad kaasa Kohtla ja Purtse jõe seisundi parandamisele.

Erra jõe sängist ja kallastelt 1,5 km ulatuses eemaldatakse Uhaku karstialal põhja ladestunud pigi. Erra jõe pigilaikude paksus jääb vahemikku 10 kuni 30 cm, ulatudes kohati poole meetrini. Pigilaikude eeldatav kogumaht on 14 700 m³. Seda leiab jõe kallastelt nii puhta kihina kui ka pinnasega segunenult. Pigi eemaldatakse ekskavaatoriga koorimisel ja veetakse edasi käitlemiskohta. Pärast reostuse eemaldamist teostatakse heakorratööd, tasandatakse puhastatud alad ning taastatakse jõelised elupaigad.

Pahnimäe asfaltbetoontehase pinnas on reostunud neljas piirkonnas. Uuringud näitavad, et reostunud pinnasekiht lasub kuni 7 m sügavusel maapinnast. Vett hästijuhtiva pinnase ja suhteliselt sügaval paikneva põhjavee tõttu on ohtlikud ained levinud koos sademeveega sügavusse. Reostunud pinnase kogumaht on 2005. aasta uuringu järgi hinnanguliselt 21 300 m³. Kuna territoorium on kasutuses, pole pinnase eemaldamine võimalik. Seetõttu tehakse katsetööd, et välja selgitada parim pinnase puhastamise tehnoloogia, mis ei nõua pinnase väljakaevamist. Tegevuse jooksul tuvastatakse kogu objekti puhastamiseks sobiv tehnoloogia ja puhastatakse selle abil 340 m³ maad.