Filtrid

Kategooria:

16 september 2022

Põhjaveeteemalisel seminaril keskendusime seirevõrgustikele põhja- ja pinnavee vastastikmõju hindamisel

Henry Linnard

Neljapäeval, 08.09.2022 viis LIFE IP CleanEST projekt läbi põhjaveeteemalise seminari, mis keskendus põhjaveekogumite seirevõrgustikele põhjavee ja pinnavee vastastikmõju hindamisel. Seminari avas LIFE IP CleanEST projektijuht Mari Sepp Keskkonnaministeeriumist, kes andis ülevaate projekti tegevustest ja toetusest Viru alamvesikonna veemajanduskavade elluviimisel. Eesti Geoloogiateenistuse, Keskkonnaagentuuri ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse eksperdid tutvustasid läbiviidud ulatuslikke uuringuid. Ettekannetes juhiti tähelepanu põhjavee uuringute olulisusele ja pakuti välja viise, kuidas probleeme koostöös lahendada.

Loe edasi

18 juuli 2022

Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse professor

Mis mullast võetud, peab mullaks saama

Piisavalt suure ja hea kvaliteediga saagi tagamiseks ning mulla ja seda ümbritseva vee ja õhu kvaliteedi säilitamiseks peab väetamine tagama mulla tasakaalustatud toiteelementide bilansi.

Veekaitse seisukohast pööratakse suuremat tähelepanu lämmastiku (N) ja fosfori (P) bilansi arvestusele, ent agronoomia ja tasuvuse aspektist on oluline ka kõikide teiste hädavajalike taimetoiteelementide üle arvepidamine.

17 Mai 2022

Henry Linnard

Keskkonnafoto konkurss „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“

LIFE IP CleanEST ja Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumiga kutsuvad kõiki 14-19aastaseid noori osalema fotokonkursil „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“. Fotokonkurss haakub gümnaasiumi ainekavaga ja sellega soovitakse noori panna märkama ja mõtlema veekeskkonda mõjutavatele tegevustele ning võimalikele leevendusmeetmetele.

1 Mai 2022

Henry Linnard

Osoon. Virumaa veed puhtaks: Veevärk

Ligi 90% Eesti elanikest kasutab ühisveevärgi vett. Nende inimeste joogivesi on kontrollitud ja reovee puhastus süsteemselt korraldatud. Ligi 160 000 eestimaalast saavad aga oma igapäevase vee oma veevärkidest, kuid vaid kolmandikul neist on vesi täiesti kvaliteetne. Sageli võib vee saastus pärineda inimese enda või naabri reoveest. Uurime saates, kuidas jõuab puhas vesi meie kraanidesse nii maal kui ka linnas, ja mida teha, et vesi pärast kasutamist võimalikult puhtalt taas veeringesse jõuaks.

22 aprill 2022

Henry Linnard

Reporteritund. Piiriülene loodus

Vikerraadio Reporteritunni saates osalevad Tartu Ülikooli loodusgeograaf Jaan Pärn, Keskkonnaministeeriumi piirivete erisaadik Harry Liiv, kalauurija Meelis Tambets ja Keskkonnaagentuuri ulukiuurija Peep Männil, kes räägivad, miks on loodus tegelikult piirideta, kas Eestil toimib tänases situatsioonis ka piiriülene koostöö ja millised ohud meie loodusele ja keskkonnale võivad piiri tagant varitseda.
Saatejuht on Kristo Elias.

1 märts 2022

Henry Linnard

Selgusid enim ja vähim looduse hüvesid pakkuvad Virumaa jõed

Keskkonnaagentuuril on valminud LIFE IP CleanEST projekti värske uuring, mille käigus kaardistati, kui palju pakuvad erinevaid looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid Ida- ja Lääne-Virumaa jõed, kui palju neid hüvesid tarbitakse või kui suur inimtegevuse surve neile avaldub.

24 veebruar 2022

Henry Linnard

Millistele kaladele pakub Narva jõgi elupaika ja missugused on haruldasemad liigid?

Viimase kolme aasta jooksul on projekti LIFE IP CleanEST käigus Narva jõge põhjalikult uuritud, et arendada Eesti suurjõgede kalastiku seiremetoodikat ja hinnata jõe seisundit. Suurjõgede seiremetoodika välja töötamise tulemusena on Eestil Euroopa Liidu liikmesriigina võimalik aru anda, millises seisus on meie suuremad jõed, nagu Narva ja Emajõgi.