Filtrid

Kategooria:

31 oktoober 2023

LIFE IP CleanEST projekti rahvusvahelisel veemajanduse konverentsil Narvas osales inimesi 15 erinevast riigist

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST communication manager

Kliimaministeeriumi projekti LIFE IP CleanEST raames korraldasime 25.-26. oktoobril 2023 Narva Raekojas rahvusvaheline konverentsi, mille fookuses olid tänapäeva veemajanduse väljakutsed ja nende lahendused. Konverentsi peamiseks eesmärgiks oli edendada veemajanduse tõhusust, jagada väärtuslikke teadmisi ja suurendada teadlikkust veemajandusega seotud küsimustes. Konverentsil osalesid tunnustatud teadlased, eksperdid, poliitikakujundajaid, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste esindajad jpt. Osalejad said oma panuse anda läbi arutelude ja praktiliste lähenemisviiside jagamise ning sellega kaasa aidata veemajanduse valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele. Konverentsil pakutud programmi hulka kuulusid ettekanded, paneeldiskussioonid ja praktilised töötoad. Konverentsi raames toimusid arutelud, mis keskendusid inimtegevuse mõjule veekogumitele, veeprojektide elluviimiseks saadaval olevatele rahastusvõimalustele ning veemajanduse ja keskkonnakaitsega seotud teabe ja teadlikkuse edendamisele. Ettekannetes ja paneeldiskussioonides analüüsiti erinevaid väljakutseid, võimalusi ja lahendusi, mis on seotud veemajandusega, ning pöörati erilist tähelepanu rohepöörde olulisusele selles valdkonnas. Töötoad pakkusid osalejatele praktilisi teadmisi ning võimalust arutada teemasid oma ala ekspertidega. Töötubades keskenduti näiteks innovaatilistele tehnoloogiatele, digitaalsetele tööriistadele, looduslikele lahendustele, ringmajanduse põhimõtetele, kliimamuutustele, rändetakistustele ja keskkonnateadlikkusele veemajanduse valdkonnas. Konverentsi esimene päev on järelvaadatav siit: https://www.facebook.com/LIFEIPCleanEST/videos/3455492728097701 Konverentsi päevakava:   Konverentsi ettekanded 25. oktoobril:   Konverentsi ettekanded 26. oktoobril: Töötuba 1: Harmonizing with Nature: Exploring Nature-Based Solutions in Water Management   Töötuba 2: Overcoming Migration Route Challenges: Strategies for Addressing Problematic Dams    Töötuba 3: Raising Environmental Awareness in Water Sector   Töötuba 4: Synchronizing Efforts: Coordinating the Implementation of River Basin Management Plans

Loe edasi

19 september 2023

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Rahvusvaheline konverents “The Interplay of Water and Politics: Understanding the Influence of Water Management on Decision-making”

LIFE IP CleanEST projekti raames toimub 25.-26. oktoobril 2023 Narvas rahvusvaheline konverents, mille fookuses on tänapäeva veemajanduse väljakutsed ja nende lahendused. Konverentsi peamiseks eesmärgiks on edendada veemajanduse tõhusust, jagada väärtuslikke teadmisi ja suurendada teadlikkust veemajandusega seotud küsimustes.

19 Mai 2023

Henry Linnard

Reovee kohtkäitluse teabepäev kohalikele omavalitsustele

LIFE IP CleanEST projekt koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega korraldas Kiviõli kunstide koolis teabepäeva reovee kohtkäitluse ja veeseaduse teemadel.

Aeg: 16. mai 2023, kell 10:00-15:00
Asukoht: Kiviõli Kunstide kooli saal, Vabaduse pst 6, Kiviõli

Päevakava:

10.00-10.15 – Kogunemine Kiviõli kunstide koolis;

10.15-10.30 – Andra Toom Keskkonnaametist juhatab päeva sisse ning tutvustab LIFE IP CleanEST projekti;

13 aprill 2023

Henry Linnard

Veebiviktoriini tulemused teada!

Täname kõiki osa võtmast meie joogi- ja reovee teemalisest veebiviktoriinist! 

Oli rõõm näha, et huvi oli suur nii õpilaste kui õpetajate seas – vastuseid tuli 87 haridusasutusest. Proovile panid end aga teised. Kokku vastas veebiviktoriinile 1622 inimest, mõned koguni mitu korda. 

Auhinnaloosi tulemusel võitsid meenepakid CleanEST inforaamatu ja projekti logoga taskunoa:Geiti Juro, Deniss Badajev, Sander Kaal, Nikita Abašin, Victoria Kohv, Karola Jantson, Anton Denisov, Ahto Parm, Triine Kalinovski, Maili Meriniit, Romet Nõmme, Merle Pahkla ja Ene Lätti.

22 märts 2023

Henry Linnard

Testi veepäeva puhul teadmisi joogi- ja reoveeteemalises veebiviktoriinis

Tänasel rahvusvahelisel veepäeval ja sellele järgneva kahe nädala jooksul kutsume kõiki kaasa mõtlema joogi- ja reovee teemalises veebiviktoriinis.

Nimelt on üpris lihtne märgata, et vesi tuleb kraanist ja läheb pärast kasutamist äravoolu. Küll aga pole igapäevaselt justkui põhjust mõelda, kus oli see enne kraani jõudmist ja mis sellest kanalisatsiooni tagumises osas saab. Viktoriinile vastanu saab neis küsimustes selgust.

Osalejate vahel loositakse välja auhindu, mille hulgas on ka AHHAA teaduskeskuse pääsmed.

10 oktoober 2022

Joonas Pärn, Eesti geoloogiateenistus, hüdrogeoloogia- ja keskkonnageoloogia osakond ja Arvo Iital, Tallinna tehnikaülikool, vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

Põhjavee kvaliteet mõjutab Pandivere jõgede seisundit


Pandivere kõrgustik on olnud juba sajandeid oluline põllumajanduspiirkond, kus suure osa maakattest moodustab haritav maa. Maakasutus on üks tähtsamaid tegureid, mis mõjutab põhja- ja pinnavee kvaliteeti.
Samas on Pandivere kõrgustik eriline piirkond Eestis nii oma mullaviljakuse, geoloogilise ehituse kui ka vee liikumise poolest. Kõrgustik koosneb lõhelistest paekivikihtidest, mida katab õhuke pinnakate. Seetõttu leidub selle lael vaid üksikuid vooluveekogusid ning märkimisväärne osa sademetest imbub maapinda. See loob soodsad tingimused põhjavee toitumiseks.

16 september 2022

Henry Linnard

Põhjaveeteemalisel seminaril keskendusime seirevõrgustikele põhja- ja pinnavee vastastikmõju hindamisel

Neljapäeval, 08.09.2022 viis LIFE IP CleanEST projekt läbi põhjaveeteemalise seminari, mis keskendus põhjaveekogumite seirevõrgustikele põhjavee ja pinnavee vastastikmõju hindamisel.