Rändetõkked

Eesti jõgedel on kokku loendatud üle tuhande paisu, millest ligi 75 protsenti on kaladele ületamatud. Teadlased uurivad suure kalapotentsiaaliga Kirde-Eesti jõgede kalade liikumist ja võimalusi rändetakistuste eemaldamiseks.

Projekti piirkonnas valiti välja 14 olulisemat paisu, mis asuvad kokku kaheksal jõel. Valimisel võeti arvesse paisu mõju ja asukohta, kalastiku liigirikkust ja arvukust, lahenduse maksumust ja teostatavust. Eelistati paise, mis olid jões esimeseks ületamatuks rändetakistuseks.

Paisuomanikega suheldakse ning omanikega koostöös leitakse lahendused tagamaks kalade vaba liikumise nii üles- kui allavoolu. Vastavalt tulemustele koostatakse eelprojekt kaheksale paisule ning leitakse lahendus kuuele rändetakistusele. Lahenduseks võivad olla erinevat tüüpi kalapääsud või paisu lammutamine.

Ülevaatuse tulemusena kaalutakse leida lahendus järgmiste paisudele:

  • Loobu jõgi – Undla pais 
  • Võsu jõgi – Võsu (Mere) ja Võsu (Metsa) pais 
  • Alajõgi – Tamme pais 
  • Purtse jõgi – Püssi pais ja Lohkuse pais 
  • Pada jõgi – Unukse pais ja Unnukse-Mahu maantee truubid 
  • Selja jõgi – Varangu pais, Päide I ja II pais 
  • Kunda jõgi – Aravuse pais ja Kunda IV (Kundamõisa) pais 
  • Udriku oja – Udriku (Mäo) 2 ja pais Mäo külas Jõekääru talu juures 

2020. aastal eemaldati Unukse pais Pada jõel ja vana pais Altja ojal.

Kuigi parim lahendus kalade vaba liikumise tagamiseks oleks paisude eemaldamine, siis alati ei ole see võimalik. Sellisel juhul rajatakse paisu juurde kalapääs, juhul kui see on tehniliselt võimalik, mõistlik ja tagab soovitud tulemuse. Kalapääsud jagunevad looduslikeks ja tehislikeks. Looduslikud kalapääsud on tehiskärestik,  möödaviik-kalapääs, tiikide kaskaad jmt. Tehislikud kalapääsud on näiteks kamberkalapääs, kalatõstuk, jmt. 

LIFE IP CleanEST projekti käigus hinnatakse kas varem rajatud kalapääsud toimivad või mitte. Samuti hinnatakse nende kalapääsude efektiivsust, mis rajatakse projekti raames. Lisaks kalapääsudele hinnatakse projekti raames ka Toolse jõel asendatud teetruupide mõju kalastikule

Kokku on projekti piirkonnas rajatud 15 kalapääsu, millest 13 jäävad Lääne-Virumaale ja 2 Ida-Virumaale. Siinkohal on arvesse võetud ka Lohkuse kalapääsu, mis ei ole rajatud kalapääsuna ega ole kalapääsuna arvele võetud, kuid projekti raames hinnatakse kas praegune lahendus on toimiv või mitte. Lisaks on arvesse võetud Võsu jõel asuv Metsa pais, kuhu on tekitatud ava kaladele läbipääsu tagamiseks.