Rändetõkked

Projekti piirkonnas valiti välja 14 olulisemat paisu, mis asuvad kokku kaheksal jõel. Valimisel võeti arvesse paisu mõju ja asukohta, kalastiku liigirikkust ja arvukust, lahenduse maksumust ja teostatavust. Eelistati paise, mis olid jões esimeseks ületamatuks rändetakistuseks.

Paisuomanikega suheldakse ning omanikega koostöös leitakse lahendused tagamaks kalade vaba liikumise nii üles- kui allavoolu. Vastavalt tulemustele koostatakse eelprojekt kaheksale paisule ning leitakse lahendus kuuele rändetakistusele. Lahenduseks võivad olla erinevat tüüpi kalapääsud või paisu lammutamine.

Ülevaatuse tulemusena kaalutakse leida lahendus järgmiste paisudele:

  • Loobu jõgi – Undla pais 
  • Võsu jõgi – Võsu (Mere) ja Võsu (Metsa) pais 
  • Alajõgi – Tamme pais 
  • Purtse jõgi – Püssi pais ja Lohkuse pais 
  • Pada jõgi – Unukse pais ja Unnukse-Mahu maantee truubid 
  • Selja jõgi – Varangu pais, Päide I ja II pais 
  • Kunda jõgi – Aravuse pais ja Kunda IV (Kundamõisa) pais 
  • Udriku oja – Udriku (Mäo) 2 ja pais Mäo külas Jõekääru talu juures 

2020. aastal eemaldati Unukse pais Pada jõel ja vana pais Altja ojal.