Kalade taasasustamine

Jõgede süvendamine, õgvendamine, nendest pinnase eemaldamine ning rändetakistuste rajamine on kahjustanud jõelisi elupaiku ja vaesustanud vee-elustikku.

Projekti tulemusena taastatakse 10 km ulatuses 10-15 jõelist elupaika. Kohalikke kogukondi kaasates korraldatakse talgud, et rajada vooluveekogudesse koelmuid, taastada kärestikke ning eemaldada risu. Elupaikade taastamisel taasasustatakse Purtse jõkke vähemalt 100 000 lõhelist.

Selleks, et kiirendada Purtse jõe lõhe asurkonna taastumist, on Purtse jõkke 2005. aastast alates asustatud üle 800 000 lõhe noorkala. Asustatud on nii vastseid, ühesuviseid, üheaastaseid, kahesuviseid kui ka kaheaastaseid noorkalu. Järgmise 5 aasta jooksul taasasustatakse veel vähemalt 100 000 noorkala, mis on vajalik selleks, et luua isetaastuv lõheliste asurkond. Projekti esimesel aastal asustati Purtse jõkke 27300 lõhe noorkala.