Ökosüsteemiteenused

Ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede hindamiseks arendatakse edasi ja rakendatakse 2016. aastal valminud Eesti siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikat.
Välja arendatud metoodika alusel kaardistatakse projekti hõlmatud veekogude ökosüsteemiteenuste pakkumist, tarbimist ja väärtust kokku kolm korda – enne projekti teiste tegevuste algust, projekti keskel ja pärast projekti ülejäänud tegevuste elluviimist. Eesmärk on välja selgitada, kuidas uuritavate veekogude ökosüsteemiteenuste pakkumine, tarbimine ja väärtus projekti tegevuste tulemusel muutuvad.
Projekti jooksul kaardistatakse järgmiste veekogude ökosüsteemiteenuseid: 

 • Alajõgi, 
 • Erra jõgi, 
 • Kohtla jõgi, 
 • Kunda jõgi, 
 • Loobu jõgi, 
 • Pada jõgi, 
 • Purtse jõgi, 
 • Selja jõgi, 
 • Soolikaoja, 
 • Sõmeru jõgi, 
 • Udriku oja, 
 • Võsu jõgi, 
 • Aidu karjäärijärv