Keskkonnateadlikus

Keskkonnahoiu ja -kaitse tegevuste edukuse aluseks on elanikkonna keskkonnateadlikkus. Seetõttu toimub avalikkusega pidev suhtlus läbi erinevate meediakanalite ja projekti teemadega seotud ürituste korraldamise kaudu. Toimuvad teaduskohvikud, loodusõhtud, looduslaagrid ja muud keskkonnateadlikust suurendavad üritused ja tegevused.

AHHAA teaduskeskuses valmisid vee- ja keskkonnateemaline püsinäitus, ränd-eksponaadid ja teadusteatri etendus. Keskkonnaamet korraldab kokku 20 loodusõhtut, kus tutvustatakse projekti tegevusi ja saavutusi.

2020. aastal toimusid lastele ja noortele suunatud joonistusvõistlus ja fotokonkurss ning esimene looduslaager Käsmus. Aasta lõpus avati Rakveres Soolikaoja avastusrada. Kokku korraldatakse kolm fotokonkurssi ja viis laagrit.

Lisainfot keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste kohta leiab Keskkonnaameti Facebooki lehel ja projekti Facebooki lehel Virumaa veed puhtaks.