Virumaa veed puhtaks!

LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele.

Projekt sai Keskkonnaministeeriumi juhtimisel alguse 2019. aastal. Kümne aasta jooksul keskendutakse nii olemasolevatele veemajanduskava meetmetele kui ka uutele võimalikele lahendustele. Näiteks arendatakse kaugseirelahendusi ning kaardistatakse ökosüsteemiteenuseid.

Projekt katab kokku 240 000 hektari suuruse ala, hõlmates ühtekokku 574 km ulatuses vooluveekogusid ja ligi 160 000 hektarit rannikuveekogusid. Integreeritud projektina tegeletakse Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumitega terviklikult, arvestades nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ka ökoloogilist seisundit.

Loe edasi

38
pinnaveekogumit
7
põhjaveekogumit
16,7
miljonit eurot

Uudised

news-img

Virumaa veed puhtaks! Projekti aasta kokkuvõte 2023

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Virumaa veekogude tervis on meie südameasi olnud juba viis aastat. Viis samaolulist aastat ootab veel ees ning ega see teekond sellega ka ei lõppe. Loodus, mille üle inimene kord väevõimu näitab ja siis kahetsuses parandust soovib laseb jõgedel ikka omasoodu voolata. Aga alati on parem kui saab tervemana kui enne, tagasi looduslähedasemaks kui vahepeal, aga hea on ka kui inimene saab voolavast jõest hüve, ent oskab seda saada vett ja elupaiku kahjustamata.

news-img

Veebiseminar: Tihedalt asustatud ühiskanalisatsioonita piirkonnad ja võimalused sealseteks reoveekäitluse lahendusteks

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

LIFE IP CleanEST projekti raames toimus 7. detsembril veebiseminar, mille eesmärgiks oli leida lahendused reoveekäitluseks tihedalt asustatud ühiskanalisatsioonita (ÜVVK) piirkondades. Toimusid ettekanded ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadustest, hetkeseisust, tulevastest seadusemuudatustest ning rahastuse võimalustest reoveekäitluse lahenduste rajamiseks.

Püssi pais

Püssi pais

Purtse jõel asuvat Püssi paisu on tarvis kohalikule tehasele, mis saab paisjärvest vajaliku jahutus- ja tulekustutusvee.

Aravuse pais

Aravuse pais

Tamme pais

Tamme pais

Alajõe pais

Alajõe pais

Undla pais

Undla pais

Varangu pais

Varangu pais

Päide I pais

Päide I pais

Päide II pais

Päide II pais

Metsa pais

Metsa pais

Mere pais

Mere pais

Kunda mõisa pais

Kunda mõisa pais

Aidu karjäär

Aidu karjäär

Сооликаоя

Сооликаоя

Kalaseire Narva jõel

Kalaseire Narva jõel

Erra jõgi

Erra jõgi

OÜ Rakvere autobaas tankla

OÜ Rakvere autobaas tankla

Tammsalu liipriimmutustehase põhjaveereostus

Tammsalu liipriimmutustehase põhjaveereostus

Rakvere helikopterite lennuväli

Rakvere helikopterite lennuväli

Kiviõli tööstuspark

Kiviõli tööstuspark

Ahtme ABT

Ahtme ABT

Pahnimäe ABT

Pahnimäe ABT

Kohtla-Nõmme rehviremonditehas

Kohtla-Nõmme rehviremonditehas

Seirekaev 

Seirekaev