Filtrid

Kategooria:

1 märts 2022

Henry Linnard

Selgusid enim ja vähim looduse hüvesid pakkuvad Virumaa jõed

Keskkonnaagentuuril on valminud LIFE IP CleanEST projekti värske uuring, mille käigus kaardistati, kui palju pakuvad erinevaid looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid Ida- ja Lääne-Virumaa jõed, kui palju neid hüvesid tarbitakse või kui suur inimtegevuse surve neile avaldub.

24 veebruar 2022

Henry Linnard

Millistele kaladele pakub Narva jõgi elupaika ja missugused on haruldasemad liigid?

Viimase kolme aasta jooksul on projekti LIFE IP CleanEST käigus Narva jõge põhjalikult uuritud, et arendada Eesti suurjõgede kalastiku seiremetoodikat ja hinnata jõe seisundit. Suurjõgede seiremetoodika välja töötamise tulemusena on Eestil Euroopa Liidu liikmesriigina võimalik aru anda, millises seisus on meie suuremad jõed, nagu Narva ja Emajõgi.

25 jaanuar 2022

Henry Linnard

Arutasime Euroopa projektidega ökosüsteemiteenuste hindamise metoodikaid

Jaanuaris kutsusime kokku projekti esimese rahvusvahelise seminari, mille eesmärgiks oli vahetada kogemusi ökosüsteemiteenuste hindamise metoodika loomisel. Seminaril osalesid veeteemalised LIFE IP projektid ja nende partnerid riikidest nagu Läti, Soome, Rootsi, Holland ja Suurbritannia.

2 detsember 2021

Henry Linnard

Dokumentaalsaade "Ocean" andis ülevaate Läänemere seisundist

Septembri lõpus läks eetrisse dokumentaalsarja "Ocean" Läänemere seisundile keskenduv osa, kus puudutatakse ka LIFE IP CleanEST projekti tegevusi.

Euronewsi võttegrupp Prantsusmaalt käis Eestis filmimas materjali septembris ja saate tarbeks räägiti LIFE IP CleanEST projektijuhi Mari Sepaga, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõuniku Olav Ojala ja projektijuhi Raimo Jaaksoniga ning Eesti Keskkonnauuringute Keskuse peaspetsialisti Vallo Kõrgmaaga. 

7 juuni 2021

Henry Linnard

Rakvere Soolikaoja sai Eesti esimesed reostust puhastavad ujuvsaared

Esmaspäeval, 7. juunil alustati Soolikaoja ülemjooksule Eesti esimeste reostust puhastavate ujuvsaarete paigaldamist. Ujuvsaared paigaldati Soolikaoja põhjasetete ohtlike ainete vähendamiseks ning pinnavee kvaliteedi parendamiseks.

Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka sõnul kinnitavad LIFE IP CleanEST projekti uurimistulemused Soolikaoja halba seisundit. „See on põhjustatud kõrgest nitraatide sisaldusest, mis on iseloomulik piirkonna põhjaveele. Samuti leidub Soolikaojas mitmeid teisi saasteaineid,“ ütles Sikka.

12 Mai 2021

Henry Linnard

Täname osalemise eest veebiviktoriinil "Rändetõkked"

Aprillis korraldas Keskkonnaamet veebiviktoriini, mille eesmärk oli koolinoorte teadlikkuse suurendamine kalade rändetõketest. Viktoriinil osales sadu õpilasi kokku üheteistkümnest koolist. Osalejate loositi välja auhinnad. Suur tänu kõikidele osalejatele ja palju õnne võitjatele!

29 oktoober 2020

Henry Linnard

Eemaldati Unukse pais Pada jõel

Rändetakistus Unukse pais (PAIS023640) eemaldati Pada jõelt Keskkonnaagentuuri projektijuhi Timo Karki eestvedamisel 22. oktoobril. Talgute raames võeti jõest rasketehnikaga välja 12 meetri pikkune betoonist tala, mis takistas kalade rännet ja koondas enda külge jões asuvat risu.