Projektist

LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele. 

Projekt sai Keskkonnaministeeriumi juhtimisel alguse 2019. aastal. Kümne aasta jooksul keskendutakse nii olemasolevatele veemajanduskava meetmetele kui ka uutele võimalikele lahendustele. Näiteks arendatakse kaugseirelahendusi ning kaardistatakse ökosüsteemiteenuseid.

Projekt katab kokku 240 000 hektari suuruse ala, hõlmates ühtekokku 574 km ulatuses vooluveekogusid ja ligi 160 000 hektarit rannikuveekogusid. Integreeritud projektina tegeletakse Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumitega terviklikult, arvestades nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ka ökoloogilist seisundit.

Projekti peamised tegevusvaldkonnad on: 

  • jääkreostuse ohutustamine, 
  • ökosüsteemide hüvede väljaselgitamine ja taastamine, 
  • põllumajandusest keskkonnale tuleneva surve vähendamiseks lahenduste väljatöötamine,
  • reovee kohtkäitlussüsteemide korrastamise vajaduste väljaselgitamine,
  • keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Projekti rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE programm ja Eesti riik. LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte Euroopa Liidus juba üle 20 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.