Filtrid

Kategooria:

22 märts 2023

Henry Linnard

Testi veepäeva puhul teadmisi joogi- ja reoveeteemalises veebiviktoriinis

Tänasel rahvusvahelisel veepäeval ja sellele järgneva kahe nädala jooksul kutsume kõiki kaasa mõtlema joogi- ja reovee teemalises veebiviktoriinis.

Nimelt on üpris lihtne märgata, et vesi tuleb kraanist ja läheb pärast kasutamist äravoolu. Küll aga pole igapäevaselt justkui põhjust mõelda, kus oli see enne kraani jõudmist ja mis sellest kanalisatsiooni tagumises osas saab. Viktoriinile vastanu saab neis küsimustes selgust.

Osalejate vahel loositakse välja auhindu, mille hulgas on ka AHHAA teaduskeskuse pääsmed.

10 oktoober 2022

Joonas Pärn, Eesti geoloogiateenistus, hüdrogeoloogia- ja keskkonnageoloogia osakond ja Arvo Iital, Tallinna tehnikaülikool, vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

Põhjavee kvaliteet mõjutab Pandivere jõgede seisundit


Pandivere kõrgustik on olnud juba sajandeid oluline põllumajanduspiirkond, kus suure osa maakattest moodustab haritav maa. Maakasutus on üks tähtsamaid tegureid, mis mõjutab põhja- ja pinnavee kvaliteeti.
Samas on Pandivere kõrgustik eriline piirkond Eestis nii oma mullaviljakuse, geoloogilise ehituse kui ka vee liikumise poolest. Kõrgustik koosneb lõhelistest paekivikihtidest, mida katab õhuke pinnakate. Seetõttu leidub selle lael vaid üksikuid vooluveekogusid ning märkimisväärne osa sademetest imbub maapinda. See loob soodsad tingimused põhjavee toitumiseks.

16 september 2022

Henry Linnard

Põhjaveeteemalisel seminaril keskendusime seirevõrgustikele põhja- ja pinnavee vastastikmõju hindamisel

Neljapäeval, 08.09.2022 viis LIFE IP CleanEST projekt läbi põhjaveeteemalise seminari, mis keskendus põhjaveekogumite seirevõrgustikele põhjavee ja pinnavee vastastikmõju hindamisel.

18 juuli 2022

Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse professor

Mis mullast võetud, peab mullaks saama

Piisavalt suure ja hea kvaliteediga saagi tagamiseks ning mulla ja seda ümbritseva vee ja õhu kvaliteedi säilitamiseks peab väetamine tagama mulla tasakaalustatud toiteelementide bilansi.

Veekaitse seisukohast pööratakse suuremat tähelepanu lämmastiku (N) ja fosfori (P) bilansi arvestusele, ent agronoomia ja tasuvuse aspektist on oluline ka kõikide teiste hädavajalike taimetoiteelementide üle arvepidamine.

17 Mai 2022

Henry Linnard

Keskkonnafoto konkurss „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“

LIFE IP CleanEST ja Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumiga kutsuvad kõiki 14-19aastaseid noori osalema fotokonkursil „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“. Fotokonkurss haakub gümnaasiumi ainekavaga ja sellega soovitakse noori panna märkama ja mõtlema veekeskkonda mõjutavatele tegevustele ning võimalikele leevendusmeetmetele.

1 Mai 2022

Henry Linnard

Osoon. Virumaa veed puhtaks: Veevärk

Ligi 90% Eesti elanikest kasutab ühisveevärgi vett. Nende inimeste joogivesi on kontrollitud ja reovee puhastus süsteemselt korraldatud. Ligi 160 000 eestimaalast saavad aga oma igapäevase vee oma veevärkidest, kuid vaid kolmandikul neist on vesi täiesti kvaliteetne. Sageli võib vee saastus pärineda inimese enda või naabri reoveest. Uurime saates, kuidas jõuab puhas vesi meie kraanidesse nii maal kui ka linnas, ja mida teha, et vesi pärast kasutamist võimalikult puhtalt taas veeringesse jõuaks.

22 aprill 2022

Henry Linnard

Reporteritund. Piiriülene loodus

Vikerraadio Reporteritunni saates osalevad Tartu Ülikooli loodusgeograaf Jaan Pärn, Keskkonnaministeeriumi piirivete erisaadik Harry Liiv, kalauurija Meelis Tambets ja Keskkonnaagentuuri ulukiuurija Peep Männil, kes räägivad, miks on loodus tegelikult piirideta, kas Eestil toimib tänases situatsioonis ka piiriülene koostöö ja millised ohud meie loodusele ja keskkonnale võivad piiri tagant varitseda.
Saatejuht on Kristo Elias.