Filtrid

Kategooria:

3 aprill 2024

Õppereisil Suurbritanniasse kogusime teadmisi veemajanduse põhimõtete ja kaitsemeetmete kohta

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Suurbritannias ei ole meile omaseid keskkonnatasusid. Seal makstakse riigile või kohalikule omavalitsusele siis, kui tuvastatakse rikkumine. Seejärel läbitakse kohtumenetlus ja määratakse trahvi suurus. Trahvirahad suunatakse vaheorganisatsioonide kaudu keskkonnameetmete rakendamisse. Käisimegi sellisel vaheorganisatsioonil Suurbritannias külas, et koguda teadmisi institutsionaalse suutlikkuse tõstmise, veemajanduse põhimõtete ning veekogude kaitsemeetmete rakendamise kohta, eeskätt seoses põllumajandusega. Nägime, kuidas valitsusvälise neutraalse vaheorganisatsiooni inimestel on hõlpsam luua suhteid põllumajandustootjatega ning jõuda seeläbi taastavate võtete kasutamisele. Põllumajandustootja usalduse võitmine võtab väidetavalt umbes 2 aastat ja toimub tavaliselt vabas õhkkonnas. Brittidele omaselt näiteks pubis. Edumeelsemad tootjad otsivad juba ka ise projektirahasid ja rajavad omal initsiatiivil keskkonnarajatisi. Õppereisi eesmärk oli tutvuda Inglismaa valgalapõhise veemajanduskava mudeli töökorraldusega ning institutsionaalse suutlikkuse tõstmise meetoditega, mis on ka Virumaa veed puhtaks projekti üks põhitegevustest. Kohapeal võttis meid vastu The Rivers Trust, mis tegutseb Suurbritannias ja on pühendunud jõgede ja vooluveekogude kaitsele ning jätkusuutlikule majandamisele. Nende eesmärk on edendada puhtaid ja tervislikke jõgesid ning tagada, et need oleksid mitmekesised ja elurikkad keskkonnad. Organisatsioon töötab koos kohalike kogukondadega, valitsusasutustega, ettevõtetega ja teiste partneritega, et viia ellu praktilisi projekte ja algatusi jõgede seisundi parandamiseks. Pildid tehtud Suurbritannias, Lake Districti piirkonnas.

Loe edasi

10 jaanuar 2024

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Virumaa veed puhtaks! Projekti aasta kokkuvõte 2023

Virumaa veekogude tervis on meie südameasi olnud juba viis aastat. Viis samaolulist aastat ootab veel ees ning ega see teekond sellega ka ei lõppe. Loodus, mille üle inimene kord väevõimu näitab ja siis kahetsuses parandust soovib laseb jõgedel ikka omasoodu voolata. Aga alati on parem kui saab tervemana kui enne, tagasi looduslähedasemaks kui vahepeal, aga hea on ka kui inimene saab voolavast jõest hüve, ent oskab seda saada vett ja elupaiku kahjustamata.

7 detsember 2023

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Veebiseminar: Tihedalt asustatud ühiskanalisatsioonita piirkonnad ja võimalused sealseteks reoveekäitluse lahendusteks

LIFE IP CleanEST projekti raames toimus 7. detsembril veebiseminar, mille eesmärgiks oli leida lahendused reoveekäitluseks tihedalt asustatud ühiskanalisatsioonita (ÜVVK) piirkondades. Toimusid ettekanded ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadustest, hetkeseisust, tulevastest seadusemuudatustest ning rahastuse võimalustest reoveekäitluse lahenduste rajamiseks.

Päevakava: 

31 oktoober 2023

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST communication manager

LIFE IP CleanEST projekti rahvusvahelisel veemajanduse konverentsil Narvas osales inimesi 15 erinevast riigist

Kliimaministeeriumi projekti LIFE IP CleanEST raames korraldasime 25.-26. oktoobril 2023 Narva Raekojas rahvusvaheline konverentsi, mille fookuses olid tänapäeva veemajanduse väljakutsed ja nende lahendused. Konverentsi peamiseks eesmärgiks oli edendada veemajanduse tõhusust, jagada väärtuslikke teadmisi ja suurendada teadlikkust veemajandusega seotud küsimustes.

19 september 2023

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Rahvusvaheline konverents “The Interplay of Water and Politics: Understanding the Influence of Water Management on Decision-making”

LIFE IP CleanEST projekti raames toimub 25.-26. oktoobril 2023 Narvas rahvusvaheline konverents, mille fookuses on tänapäeva veemajanduse väljakutsed ja nende lahendused. Konverentsi peamiseks eesmärgiks on edendada veemajanduse tõhusust, jagada väärtuslikke teadmisi ja suurendada teadlikkust veemajandusega seotud küsimustes.

19 Mai 2023

Henry Linnard

Reovee kohtkäitluse teabepäev kohalikele omavalitsustele

LIFE IP CleanEST projekt koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega korraldas Kiviõli kunstide koolis teabepäeva reovee kohtkäitluse ja veeseaduse teemadel.

Aeg: 16. mai 2023, kell 10:00-15:00
Asukoht: Kiviõli Kunstide kooli saal, Vabaduse pst 6, Kiviõli

Päevakava:

10.00-10.15 – Kogunemine Kiviõli kunstide koolis;

10.15-10.30 – Andra Toom Keskkonnaametist juhatab päeva sisse ning tutvustab LIFE IP CleanEST projekti;

13 aprill 2023

Henry Linnard

Veebiviktoriini tulemused teada!

Täname kõiki osa võtmast meie joogi- ja reovee teemalisest veebiviktoriinist! 

Oli rõõm näha, et huvi oli suur nii õpilaste kui õpetajate seas – vastuseid tuli 87 haridusasutusest. Proovile panid end aga teised. Kokku vastas veebiviktoriinile 1622 inimest, mõned koguni mitu korda. 

Auhinnaloosi tulemusel võitsid meenepakid CleanEST inforaamatu ja projekti logoga taskunoa:Geiti Juro, Deniss Badajev, Sander Kaal, Nikita Abašin, Victoria Kohv, Karola Jantson, Anton Denisov, Ahto Parm, Triine Kalinovski, Maili Meriniit, Romet Nõmme, Merle Pahkla ja Ene Lätti.