Filtrid

Kategooria:

19 september 2023

Rahvusvaheline konverents “The Interplay of Water and Politics: Understanding the Influence of Water Management on Decision-making”

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

LIFE IP CleanEST projekti raames toimub 25.-26. oktoobril 2023 Narvas rahvusvaheline konverents, mille fookuses on tänapäeva veemajanduse väljakutsed ja nende lahendused. Konverentsi peamiseks eesmärgiks on edendada veemajanduse tõhusust, jagada väärtuslikke teadmisi ja suurendada teadlikkust veemajandusega seotud küsimustes. Ootame konverentsile osalema tunnustatud teadlasi, eksperte, poliitikakujundajaid, ülikoole ning teisi huvitatud osapooli. Osalejad saavad oma panuse anda läbi arutelude ja praktiliste lähenemisviiside jagamise ning sellega kaasa aidata veemajanduse valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele. Konverentsil pakutakse mitmekesist programmi, mis sisaldab ettekandeid, paneeldiskussioone, praktilisi töötubasid ja interaktiivseid tegevusi. Konverentsi raames toimuvad arutelud, mis keskenduvad veekogumite mõjule elukeskkonnale, veeprojektide elluviimiseks saadaval olevatele rahastusvõimalustele ning veemajanduse ja keskkonnakaitsega seotud teabe ja teadlikkuse edendamisele. Ettekannetes ja paneeldiskussioonides analüüsitakse erinevaid väljakutseid, võimalusi ja lahendusi, mis on seotud veemajandusega, ning pööratakse erilist tähelepanu rohepöörde olulisusele selles valdkonnas. Töötoad pakuvad osalejatele praktilisi teadmisi ning võimalust arutada teemasid oma ala ekspertidega Töötubades keskendutakse mitmele olulisele teemale, näiteks innovaatilistele tehnoloogiatele, digitaalsetele tööriistadele, looduslikele lahendustele, ringmajanduse põhimõtetele, kliimamuutustele, rändetakistustele ja keskkonnateadlikkusele veemajanduse valdkonnas. Raekoja plats 1, 20307 Narva, Estonia Rohkem infot programmi, registreerimise ja transpordi kohta:   Küsimuste korral võta ühendust: Henry Linnard Peaspetsialist | Veeosakond +372 5801 5142 | henry.linnard@kliimaministeerium.ee Kliimaministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, Eesti www.kliimaministeerium.ee  

Loe edasi

19 Mai 2023

Henry Linnard

Reovee kohtkäitluse teabepäev kohalikele omavalitsustele

LIFE IP CleanEST projekt koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega korraldas Kiviõli kunstide koolis teabepäeva reovee kohtkäitluse ja veeseaduse teemadel.

Aeg: 16. mai 2023, kell 10:00-15:00
Asukoht: Kiviõli Kunstide kooli saal, Vabaduse pst 6, Kiviõli

Päevakava:

10.00-10.15 – Kogunemine Kiviõli kunstide koolis;

10.15-10.30 – Andra Toom Keskkonnaametist juhatab päeva sisse ning tutvustab LIFE IP CleanEST projekti;

13 aprill 2023

Henry Linnard

Veebiviktoriini tulemused teada!

Täname kõiki osa võtmast meie joogi- ja reovee teemalisest veebiviktoriinist! 

Oli rõõm näha, et huvi oli suur nii õpilaste kui õpetajate seas – vastuseid tuli 87 haridusasutusest. Proovile panid end aga teised. Kokku vastas veebiviktoriinile 1622 inimest, mõned koguni mitu korda. 

Auhinnaloosi tulemusel võitsid meenepakid CleanEST inforaamatu ja projekti logoga taskunoa:Geiti Juro, Deniss Badajev, Sander Kaal, Nikita Abašin, Victoria Kohv, Karola Jantson, Anton Denisov, Ahto Parm, Triine Kalinovski, Maili Meriniit, Romet Nõmme, Merle Pahkla ja Ene Lätti.

22 märts 2023

Henry Linnard

Testi veepäeva puhul teadmisi joogi- ja reoveeteemalises veebiviktoriinis

Tänasel rahvusvahelisel veepäeval ja sellele järgneva kahe nädala jooksul kutsume kõiki kaasa mõtlema joogi- ja reovee teemalises veebiviktoriinis.

Nimelt on üpris lihtne märgata, et vesi tuleb kraanist ja läheb pärast kasutamist äravoolu. Küll aga pole igapäevaselt justkui põhjust mõelda, kus oli see enne kraani jõudmist ja mis sellest kanalisatsiooni tagumises osas saab. Viktoriinile vastanu saab neis küsimustes selgust.

Osalejate vahel loositakse välja auhindu, mille hulgas on ka AHHAA teaduskeskuse pääsmed.

10 oktoober 2022

Joonas Pärn, Eesti geoloogiateenistus, hüdrogeoloogia- ja keskkonnageoloogia osakond ja Arvo Iital, Tallinna tehnikaülikool, vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

Põhjavee kvaliteet mõjutab Pandivere jõgede seisundit


Pandivere kõrgustik on olnud juba sajandeid oluline põllumajanduspiirkond, kus suure osa maakattest moodustab haritav maa. Maakasutus on üks tähtsamaid tegureid, mis mõjutab põhja- ja pinnavee kvaliteeti.
Samas on Pandivere kõrgustik eriline piirkond Eestis nii oma mullaviljakuse, geoloogilise ehituse kui ka vee liikumise poolest. Kõrgustik koosneb lõhelistest paekivikihtidest, mida katab õhuke pinnakate. Seetõttu leidub selle lael vaid üksikuid vooluveekogusid ning märkimisväärne osa sademetest imbub maapinda. See loob soodsad tingimused põhjavee toitumiseks.

16 september 2022

Henry Linnard

Põhjaveeteemalisel seminaril keskendusime seirevõrgustikele põhja- ja pinnavee vastastikmõju hindamisel

Neljapäeval, 08.09.2022 viis LIFE IP CleanEST projekt läbi põhjaveeteemalise seminari, mis keskendus põhjaveekogumite seirevõrgustikele põhjavee ja pinnavee vastastikmõju hindamisel.

18 juuli 2022

Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse professor

Mis mullast võetud, peab mullaks saama

Piisavalt suure ja hea kvaliteediga saagi tagamiseks ning mulla ja seda ümbritseva vee ja õhu kvaliteedi säilitamiseks peab väetamine tagama mulla tasakaalustatud toiteelementide bilansi.

Veekaitse seisukohast pööratakse suuremat tähelepanu lämmastiku (N) ja fosfori (P) bilansi arvestusele, ent agronoomia ja tasuvuse aspektist on oluline ka kõikide teiste hädavajalike taimetoiteelementide üle arvepidamine.