Uudised

24.11.2020 Foto: Ka kalad tunnevad kurbust. Pildi autor: Kristelle Helme

Virumaa lapsed joonistasid veekogusid ja keskkonnaprobleeme

Keskkonnaamet tänab kõiki 5–13aastasi noori virulasi, kes osalesid joonistusvõistlusel „Mina ja veekogu“. Konkursile laekus kokku 73 tööd, millest enamusel kujutati Eesti veekogudega seotud probleeme.

Põhjarannik: “Idavirulasi kutsutakse jõgede külastamise küsitluses kaasa lööma”

Idavirulaste e-postkasti on jõudnud uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlus, milles uuritakse, kas ja kui sageli käivad inimesed Alajõe, Purtse, Erra ja Kohtla jõe ääres või Aidu karjääris vaba aega veetmas. Nimekirjas on ka Lääne-Virumaa jõgesid. Sama küsitlus saadeti ka naabermaakonna elanikele.
17.11.2020 Foto: Taavi Bergmann

Rakvere linn valiti kolme keskkonnasõbralikuma omavalitsuse hulka

Aasta keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursil kolme parima hulka valitud Rakvere linn on loonud 2020. aastaks ligi null energiakasutusega administratiivhoone, viinud läbi 47 kasvuhoonegaaside heitkogust vähendavat projekti, aidanud läbi erinevate projektide parandada piirkonna vee kvaliteeti ja rikastada vee elukeskkonda – need saavutused ja mitmed teised viisid Rakvere võitjate nimekirja.
16.11.2020 Foto: Võttemeeskond

Osooni erisaade “Virumaa veed puhtaks”

Osooni 16. novembri erisaade “Virumaa veed puhtaks” keskendub inimtegevuse poolt tugevalt mõjutatud Virumaa vee-elustikule. Saade tõdeb, et eriti tundlik on olnud vee-elustik: jõgede reostuse ja kalade rändeteede tõkestamise tõttu on hävinemas lõhede populatsioon.
13.11.2020 / Taavi Bergmann Foto: Aidu karjäär. Foto autor: Taavi Bergmann

Delfi: “Aidu karjääri veekogud ärkavad elule - ahven ja luts on kohal”

Delfi Forte juht Aivar Pau avaldas mahuka Aidu karjääri teemalise artikli, mis annab ülevaate viimase kaheksa aasta peamistest arengutest.
29.10.2020

Eemaldati Unukse pais Pada jõel

Rändetakistus Unukse pais (PAIS023640) eemaldati Pada jõelt Keskkonnaagentuuri projektijuhi Timo Karki eestvedamisel 22. oktoobril. Talgute raames võeti jõest rasketehnikaga välja 12 meetri pikkune betoonist tala, mis takistas kalade rännet ja koondas enda külge jões asuvat risu.
16.10.2020

Keskkonnaspetsialistid lammutasid vana paisu Altja ojal

Koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuriga lammutati RMK juhtimisel 30. septembril vana pais Altja ojal.
09.10.2020

Lõhe noorkalade asustamine Purtse jõkke Lüganuse silla juures

Purtse jõkke asustati lõhepopulatsiooni taastamiseks 1. oktoobril 12 000 ühesuvist noorkala RMK Põlula kalakasvatusest. Kalad viidi Purtse jõe sobivatesse elupaikadesse Lüganuse ja Savala lähistel.
05.10.2020

Timo Kark toob LIFE IP CleanEST raames välja paisu temaatika: “Üheks olulisemaks ja suuremaks objektiks on kahtlemata Püssi pais Purtse jõel”

Keskkonnaagentuuri LIFE IP CleanEST projektijuht Timo Kark avab Virumaa ja Narva vesikonna olukorra tänasel päeval, peab oluliseks seiretegevusi ja tõstab esile Purtse jõel asuva Püssi paisu temaatika.
24.09.2020

Osooni erisaade “Virumaa veed puhtaks”

Osooni erisaade “Virumaa veed puhtaks” analüüsib, miks ja kuidas on Ida- ja Lääne-Virumaa veed reostunud, mis on selle parandamiseks ette võetud ja milline saab olema keskkondlikkust perspektiivist regiooni tulevik?