Uudised

16.10.2020

Keskkonnaspetsialistid lammutasid vana paisu Altja ojal

Koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuriga lammutati RMK juhtimisel 30. septembril vana pais Altja ojal.
09.10.2020

Lõhe noorkalade asustamine Purtse jõkke Lüganuse silla juures

Purtse jõkke asustati lõhepopulatsiooni taastamiseks 1. oktoobril 12 000 ühesuvist noorkala RMK Põlula kalakasvatusest. Kalad viidi Purtse jõe sobivatesse elupaikadesse Lüganuse ja Savala lähistel.
05.10.2020

Timo Kark toob LIFE IP CleanEST raames välja paisu temaatika: “Üheks olulisemaks ja suuremaks objektiks on kahtlemata Püssi pais Purtse jõel”

Keskkonnaagentuuri LIFE IP CleanEST projektijuht Timo Kark avab Virumaa ja Narva vesikonna olukorra tänasel päeval, peab oluliseks seiretegevusi ja tõstab esile Purtse jõel asuva Püssi paisu temaatika.
24.09.2020

Osooni erisaade “Virumaa veed puhtaks”

Osooni erisaade “Virumaa veed puhtaks” analüüsib, miks ja kuidas on Ida- ja Lääne-Virumaa veed reostunud, mis on selle parandamiseks ette võetud ja milline saab olema keskkondlikkust perspektiivist regiooni tulevik?
28.08.2020 Foto: Taavi Bergmann

Reporteritund. Ida-Virumaa keskkonna tulevik

Reporteritund on salvestatud Ida-Virumaal, Eesti üheks reostunumaks jõeks nimetatud Purtse jõe kaldalt. Saates võetakse koos kohalike elanike, maavarateadlase ja ettevõtjate esindajatega teemadeks Ida-Virumaa minevikutaaga, milleks on põlevikivitööstuse tekitatud ulatuslik jääkreostus ja tehismaastikud. 
19.08.2020 Foto: Taavi Bergmann

Läbi Rakvere linna voolav Soolikaoja tekitab teadlastes palju küsimusi

15000 elanikuga Rakvere linna läbiv Soolikaoja on tugevasti muudetud veekogu, mis on oma ülemjooksul mitmeks tiigiks paisutatud, seejärel maa alla viidud ja linnast väljudes voolab loodusliku sängi asemel kuivenduskraavis. Rahvasuus ka "Solgiojaks" ristitud veekogu veest on leitud mitmeid saasteaineid ja seetõttu on Soolikaoja juba aastaid teadlaste uurimisobjekt.
30.07.2020 / Liisi Marits

Kalalaager pakkus lastele mitut sorti elamusi

Keskkonnaameti eestvedamisel toimus 20.–21. juulil Käsmus kalalaager. Laagri eesmärk oli noorte keskkonnateadlikkuse suurendamine õpetuste ja praktiliste tegevuste kaudu. 
29.07.2020 / Külli Kriis, Põhjarannik Foto: Olav Ojala

Kohtla-Nõmme vana rehvitehase maa saab reostusest priiks

1990. aastatel puruks lõigatud masuudi- ja naftamahutitest maha jooksnud saasta koristamine on kallis lõbu. 
27.07.2020 / Keskkonnaministeerium Foto: Taavi Bergmann

Kohtla-Nõmme endise rehvitehase territooriumil algas jääkreostuse likvideerimine

Esmaspäeval, 27. juulil algas Kohtla-Nõmme endise rehvitehase territooriumil jääreostuse ohutustamine. Kohtla-Nõmme endine rehvitehas on esimene praktiliste tööde objekt, kus CleanEST projekti raames tegevusega alustatakse.
23.07.2020 / Andres Pulver, Virumaa Teataja Foto: Ain Liiva

Soolikaoja rõõmustab kalamehi

Võib tunduda uskumatuna, aga Rakvere Soolikaojast, täpsemalt küll Rahvaaia tiigist, kust oja läbi voolab, on välja tõmmatud seitse ja pool kilo kaalunud haugipurikas.