Põllumajanduslik punkt- või hajukoormus jõgedel

Kuigi põllumajanduse mõju vähendamiseks on töötatud Euroopa tasandil välja üle 100 meetme, pole Läänemeres reostuskoormuse vähenemist märgata. Eestis toimuvast aitab parema pildi saada Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste juhitav põhjalik kompleksuuring.

Põllumajandusest tulevad liigsed toitained, taimekaitsevahendite- ja ravimijäägid liiguvad meie veekogudesse ja mõjutavad vee kvaliteeti. Lõpuks võivad need ained jõuda ka meie toidulauale. Projektis jälgitakse kokku kuuel jõel põllumajanduse mõju veekogumitele ning töötatakse välja põllumajanduslike keskkonnameetmete juhis ja toitebilansi arvutamise juhend.


Meediakajastused hajureostuse teemal:

Põllumajanduse mõju Eesti vee kvaliteedile – intervjuu TTÜ professor Arvo Iitaliga