3 aprill 2024

Henry Linnard, LIFE IP CleanEST kommunikatsioonijuht

Õppereisil Suurbritanniasse kogusime teadmisi veemajanduse põhimõtete ja kaitsemeetmete kohta

Suurbritannias ei ole meile omaseid keskkonnatasusid. Seal makstakse riigile või kohalikule omavalitsusele siis, kui tuvastatakse rikkumine. Seejärel läbitakse kohtumenetlus ja määratakse trahvi suurus. Trahvirahad suunatakse vaheorganisatsioonide kaudu keskkonnameetmete rakendamisse.

Käisimegi sellisel vaheorganisatsioonil Suurbritannias külas, et koguda teadmisi institutsionaalse suutlikkuse tõstmise, veemajanduse põhimõtete ning veekogude kaitsemeetmete rakendamise kohta, eeskätt seoses põllumajandusega.

Nägime, kuidas valitsusvälise neutraalse vaheorganisatsiooni inimestel on hõlpsam luua suhteid põllumajandustootjatega ning jõuda seeläbi taastavate võtete kasutamisele.

Põllumajandustootja usalduse võitmine võtab väidetavalt umbes 2 aastat ja toimub tavaliselt vabas õhkkonnas. Brittidele omaselt näiteks pubis. Edumeelsemad tootjad otsivad juba ka ise projektirahasid ja rajavad omal initsiatiivil keskkonnarajatisi.

Õppereisi eesmärk oli tutvuda Inglismaa valgalapõhise veemajanduskava mudeli töökorraldusega ning institutsionaalse suutlikkuse tõstmise meetoditega, mis on ka Virumaa veed puhtaks projekti üks põhitegevustest.

Kohapeal võttis meid vastu The Rivers Trust, mis tegutseb Suurbritannias ja on pühendunud jõgede ja vooluveekogude kaitsele ning jätkusuutlikule majandamisele. Nende eesmärk on edendada puhtaid ja tervislikke jõgesid ning tagada, et need oleksid mitmekesised ja elurikkad keskkonnad. Organisatsioon töötab koos kohalike kogukondadega, valitsusasutustega, ettevõtetega ja teiste partneritega, et viia ellu praktilisi projekte ja algatusi jõgede seisundi parandamiseks.

Pildid tehtud Suurbritannias, Lake Districti piirkonnas.

Õppereis Suurbritanniasse, Lake District piirkonda