Keskkonnafoto konkurss  „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“

2022 16 Mai - 17 juuli

Keskkonnafoto konkurss  „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“

  • Veekogud
  • foto@keskkonnaamet.ee

LIFE IP CleanEST ja Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumiga kutsuvad kõiki osalema fotokonkursil „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“. Fotokonkurss haakub gümnaasiumi ainekavaga ja sellega soovitakse noori panna märkama ja mõtlema veekeskkonda mõjutavatele tegevustele ning võimalikele leevendusmeetmetele.

Inimtegevuse käigus kasutatakse palju ära keskkonda ja keskkonnahüvesid, sealhulgas pinna- ja põhjavett. Veekeskkonda ja sealset elustikku mõjutavad tegevused on näiteks põllumajandus, heitveekäitlus, hüdroenergia kasutus ja kaevandamine. Teisalt on inimene hakanud järjest enam oma tegevuse mõjudele mõtlema ja planeerib ning rakendab järjest enam meetmeid veekogude seisundi parandamiseks ja inimtegevuse mõju vähendamiseks. Kas märkad Virumaal häid või halbu näiteid keskkonnakasutusest ja selle mõjust veekogule või selle elustikule?

Ootame fotosid veekeskkonda hästi või halvasti mõjutavatest tegevustest, olukordadest või objektidest Ida- ja Lääne-Virumaal. Lisa juurde ka lühike selgitus või põhjendus, miks just see kaader sind kõnetas! 

Fotode vastuvõtt kestab kuni 17. juulini 2022. Konkursile laekunud tööd avaldatakse veebigaleriis ning parimad tööd ja auhinnavõitjad kuulutatakse välja hiljemalt 25.07.2022.

Saada foto aadressile foto@keskkonnaamet.ee hiljemalt 17. juuliks 2022.

Konkursi parimad osalejad saavad priipääsme 2.-3. augustil 2022 toimuvasse keskkonnafoto laagrisse. Eriauhinnana annab AHHAA teaduskeskus välja kolm perepääset oma lemmikutele.
 

Tagasi sündmuste nimekirja