17 Mai 2022

Henry Linnard

Keskkonnafoto konkurss „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“

LIFE IP CleanEST ja Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumiga kutsuvad kõiki 14-19aastaseid noori osalema fotokonkursil „Kas olete hoitud, Virumaa veed?“. Fotokonkurss haakub gümnaasiumi ainekavaga ja sellega soovitakse noori panna märkama ja mõtlema veekeskkonda mõjutavatele tegevustele ning võimalikele leevendusmeetmetele.

Inimtegevuse käigus kasutatakse palju ära keskkonda ja keskkonnahüvesid, sealhulgas pinna- ja põhjavett. Veekeskkonda ja sealset elustikku mõjutavad tegevused on näiteks põllumajandus, heitveekäitlus, hüdroenergia kasutus ja kaevandamine. Teisalt on inimene hakanud järjest enam oma tegevuse mõjudele mõtlema ja planeerib ning rakendab järjest enam meetmeid veekogude seisundi parandamiseks ja inimtegevuse mõju vähendamiseks. Kas märkad Virumaal häid või halbu näiteid keskkonnakasutusest ja selle mõjust veekogule või selle elustikule?

Ootame fotosid veekeskkonda hästi või halvasti mõjutavatest tegevustest, olukordadest või objektidest Ida- ja Lääne-Virumaal. Lisa juurde ka lühike selgitus või põhjendus, miks just see kaader sind kõnetas! 

Fotode vastuvõtt kestab kuni 19. juunini 2022. Konkursile laekunud tööd avaldatakse veebigaleriis ning parimad tööd ja auhinnavõitjad kuulutatakse välja hiljemalt 27.06.2022.

Saada foto aadressile foto@keskkonnaamet.ee hiljemalt 19. juuniks 2022.

Konkursi 20 parimat osalejat saavad priipääsme 2.-3. augustil 2022 toimuvasse keskkonnafoto laagrisse.

--

Fotovõistlusel osalemise tingimused

1.    Fotovõistlusel osalemise nõuded

  • Fotovõistlusele on oodatud kõik fotod, millele on jäädvustatud head või halvad näited Lääne- ja Ida-Virumaa veekogude seisundist või selle mõjuritest.
  • Osaleda võivad kõik 14 – 19-aastased noored.
  • Iga osaleja saab võistlusele esitada kuni 2 fotot.
  • Foto juurde märkida foto pealkiri koos lühikese selgitusega foto valiku osas, pildistamise aeg ja koht ning autori nimi ja kontaktandmed. 

2.    Fotod tuleb saata aadressile foto@keskkonnaamet.ee hiljemalt 19. juuniks 2022 (k.a). 

3.    Fotosid hindab žürii. Hinnatakse vastavust konkursi tingimustele, tehnilist taset, loomingulisust.

4.    Parimate fotode autorid pääsevad 2022. aasta suvel toimuvale 2-päevasele keskkonnafotokursusele (kuni 20 võistlusel osalejat). 

5.    Konkursile esitamisega kinnitab osaleja, et tema on esitatud fotode autor ning annab õiguse kasutada fotosid tasuta, kuid koos autorile viitamisega, projekti käigu illustreerimiseks.

6.    Fotovõistluse korraldab Keskkonnaamet, toetab Euroopa Komisjoni LIFE Programm. Fotovõistlus korraldatakse LIFE IP CleanEst projekti raames. 

Lisateave aavik.katrin@keskkonnaamet.ee või +372 5304 8374

Image
Fotokonkurss Virumaa veed