25 January 2022

Henry Linnard

Arutasime Euroopa projektidega ökosüsteemiteenuste hindamise metoodikaid

Jaanuaris kutsusime kokku projekti esimese rahvusvahelise seminari, mille eesmärgiks oli vahetada kogemusi ökosüsteemiteenuste hindamise metoodika loomisel. Seminaril osalesid veeteemalised LIFE IP projektid ja nende partnerid riikidest nagu Läti, Soome, Rootsi, Holland ja Suurbritannia.

Seminari käigus tutvusime millistel meetoditel projektid veekogude ökosüsteemiteenuseid hindavad ning kuidas selleks metoodika loodi. Arutelu oli huvitav, sest ökosüsteemiteenuste hindamiseks pole ühtset metoodikat, mis oleks kasutusel üle Euroopa ning seega tuleb igal riigil ja LIFE IP projektil oma metoodika ise luua. Nagu ütles projekti ÖST töögrupi juht Marko Vainu – võrdlesime leiutatud jalgrattaid.

Seminaril esitletud materjalid: