13 April 2023

Henry Linnard

Veebiviktoriini tulemused teada!

Täname kõiki osa võtmast meie joogi- ja reovee teemalisest veebiviktoriinist! 

Oli rõõm näha, et huvi oli suur nii õpilaste kui õpetajate seas – vastuseid tuli 87 haridusasutusest. Proovile panid end aga teised. Kokku vastas veebiviktoriinile 1622 inimest, mõned koguni mitu korda. 

Auhinnaloosi tulemusel võitsid meenepakid CleanEST inforaamatu ja projekti logoga taskunoa:Geiti Juro, Deniss Badajev, Sander Kaal, Nikita Abašin, Victoria Kohv, Karola Jantson, Anton Denisov, Ahto Parm, Triine Kalinovski, Maili Meriniit, Romet Nõmme, Merle Pahkla ja Ene Lätti.


AHHAA teaduskeskuse perepiletite võitjateks on @Raigo Grandberg, Sandra Põldroo ning Merli Seli.
Kõigi võitjatega võtame otse ühendust ja lepime kokku kohale toimetamise üksikasjad.


Kuidas viktoriinile vastajatel läks? 

  • Õigeid vastuseid oli keskeltläbi rohkem kui valesid. 
  • Sanitaarkaitsealade kohta teati kõige paremini– tervelt 96,4% vastanutest klõpsas õigele vastusele, et neid rajatakse kaitsmaks vett reostuse eest. 
  • Peaaegu samaväärselt hästi teati, et Eestis tarbitakse joogiveeks sagedamini põhjavett.
  • Kõige suuremaks pähkliks oli küsimus, milline vesi reoveepuhastist väljub. Nimetuse järgi võiks ju arvata, et see ongi ju reovesi. Tegelikult läheb reovesi aga puhastisse sisse ja jaamast väljub heitvesi. Õiget vastust teadis 61,5% vastanutest.