Uuringust selgus, millised Virumaa jõed on hinnatuimad kalastus- ja puhkekohad

Foto: Keskkonnaagentuur
08.03.2021

Keskkonnaagentuur küsis Virumaa elanikelt, kui palju nad on viimase aasta jooksul püüdnud oma kodukandi vooluveekogudes kala, supelnud, jalutanud või niisama aega veetnud. Uuringu eesmärk oli teada saada, milline on erinevate Virumaa veekogude puhkemajanduslik kasutatavus.

Küsitluses uuriti elanike kokkupuuteid 12 Virumaa veekoguga: Alajõgi, Erra, Kohtla, Kunda, Loobu, Pada, Purtse, Selja, Sõmeru ja Võsu jõgi ning Udriku ja Soolikaoja. Tegemist on veekogudega, mis on projektis Life IP CleanEST ökosüsteemiteenuste kaardistamiseks välja valitud, sest tegevuste tulemusena toimuvad nendel veekogudel eeldatavasti muutused nii ökosüsteemiteenuste pakkumises kui tarbimises. 

Uuringust selgus, et virumaalaste jaoks on kala püüdmiseks kõige populaarsemad kohad Kunda, Loobu ja Purtse jõgi ning kõige vähem populaarsemad Kohtla ja Erra jõgi ning Udriku oja. 

Uuringu läbiviimist juhtinud Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialisti Marko Vainu sõnul on kalapüük kindlasti aktiivsem just nendel jõgedel, kus on võimalik saada nn vääriskala, nagu näiteks jõeforelli, lõhet ja meriforelli. „Loobu ja Kunda on näiteks väga head forellijõed, kuna nad on laiad ja seal on palju sobilikke püügikohti. Purtse jõgi on aga ajalooliselt olnud üks parimaid lõhejõgesid Eestis, mille elustik oli sisuliselt väljasurnud, ent nüüd hakanud tasapisi taastuma, “ kommenteeris Vainu.

Kunda ja Purtse jõgi on populaarsemad ka suplemise, jalutamise ja aja veetmise poolest. Kõige vähem jalutajaid ja matkajaid ning puhkajaid satub Udriku oja ja Erra jõe äärde. 

Küsitlus valmis projekti LIFE IP CleanEST käigus, sellele vastas kokku 8320 inimest, mis moodustab ligi 8% piirkonna täisealisest elanikkonnast. Valimi moodustasid Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa (v.a. Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn) ning Harjumaa Loksa linna ja Kuusalu valla elanikud. Tulemusi kasutatakse vooluveekogude ökosüsteemiteenuste tarbimise hindamiseks. 

Lisainfo Keskkonnaagentuuri kodulehelt

< Back to news