Soolikaoja kutsub peagi avastusretkele

Foto: Mariannee Loorents
11.07.2020 / Andres Pulver, Virumaa Teataja

Rakverest läbi voolava Soolikaojaga on võimalik lähemat tutvust teha ühe kilomeetri ja 200 meetri pikkusel avastusrajal. Kui praegu saab rada läbides teavet vaid mobiiliäpist, siis peagi paigaldatakse oja äärde infotahvlid.

Avastusrada on valminud Life IP CleanEst projekti raames ja selle valmistas ette keskkonnaamet. Rada tutvustab reo- ja joogiveega seotud põhitõdesid ning ka Soolikaoja rolli veevarustuses ja reovee ärajuhtimises. Rada algab Silla tänavalt Süstatiigi juurest ja kulgeb ülesvoolu. “Saab natuke jalutada ja ka infot Soolikaoja kohta,” lausus Rakvere abilinnapea Andres Jaadla.

Abilinnapea rääkis, et Soolikaoja avastusrada on vaid üks projektidest, mis linnal Soolikaojaga seoses teoksil on. Kuna Soolikaojas on reostustase päris kõrge, on vaja seista hea vee kvaliteedi parandamise eest.
Ojast võetud proovid näitavad vee normist oluliselt kõrgemat lämmastiku- ja fosforisisaldust, mis põhjustab ka taimestiku vohamist tiikides. Suur osa lämmastikust tuleb põllumajandusest ning lämmastikutase on ühtlaselt kõrge kogu ojas, vee fosforisisaldus kasvab aga lähtest suudmeni.

Kui aastate eest voolas Soolikaojja pea kogu Rakvere linna reovesi, siis praeguseks on olukord märkimisväärselt paranenud. Samas ei ole välistatud, et lisaks sademeveele (mis ka reostust ojasse kannab) võib Soolikaojja sattuda oja lähistel olevate majapidamiste reovett.

Andres Jaadla märkis, et kaalutakse võimalust muuta Vesiveski tänava tiik looduslähedaseks puhastiks eesmärgiga vähendada üldlämmastiku sisaldusi ojas. Vee kvaliteet paraneb alles pärast Maidla oja (ametlikult küll Tobia peakraavi) suubumist Soolikaojja Rahvaaia taga. “Allpool Maidla oja suubumist on Soolikaojas juba päris suuri kalu nähtud,” lausus Jaadla. Rakvere Vesi teeb Interregi projekti BEST raames uuringuid heitvee filtrimise kohta: uuritakse fosfori ning raskemetallide vähendamise võimalusi puhasti väljavoolus.

Lisaks osaleb Rakvere linn projektis NOAH, mille kaudu loodetakse Süstatiigile paigaldada automaatne lüüs, mis aitaks reguleerida vee pealejooksu tiigist torusse, kus Soolikaoja maa all edasi voolab. Kui vihma sajab väga palju ja tänavatelt voolav sademevesi, mis jookseb samasse torusse, selle täidab, sulgeks automaatika lüüsi ning nii välditaks üleujutusi, mis on paduvihmaga Laial tänaval suhteliselt tavalised.

Life IP CleanEst on suur üleeestiline keskkonnaprojekt, mis algas mullu ja kestab kümme aastat. Kolmapäeval peeti Rakveres projekti veekvaliteedi töörühma kokkusaamine, mille päevakavas oli ka Soolikaoja avastusraja külastamine. Eelmisel päeval oli Süstatiik tühjaks lastud. “Minu käsi küll mängus ei olnud, aga ajastus oli iseenesest hea,” ütles Andres Jaadla muheledes.

Allikas: https://virumaateataja.postimees.ee/7015346/soolikaoja-kutsub-peagi-avastusretkele

< Back to news