Rakvere linn valiti kolme keskkonnasõbralikuma omavalitsuse hulka

Foto: Taavi Bergmann
17.11.2020

Aasta keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursil kolme parima hulka valitud Rakvere linn on loonud 2020. aastaks ligi null energiakasutusega administratiivhoone, viinud läbi 47 kasvuhoonegaaside heitkogust vähendavat projekti, aidanud läbi erinevate projektide parandada piirkonna vee kvaliteeti ja rikastada vee elukeskkonda – need saavutused ja mitmed teised viisid Rakvere võitjate nimekirja.  

Rakvere oli esimene Eesti linn, kes 2008. aastal liitus Euroopa Komisjoni linnapeade paktiga. Paktiga ühinejad kohustusid ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevuskava (SEAP).

Rakvere linna säästva energia kava rakendamisel on viidud ellu ligikaudu 47  kasvuhoonegaaside heitkogust vähendavat projekti, millega vähendati  heitgaaside hulka võrdlusaastaga võrreldes üle 40 protsendi. Sellega ületas linn endale võetud kohustused lausa kahekordselt.

Hetkel on Rakvere linn võtnud suuna  kliimaneutraalsusele. Energiatõhususe valdkonnas on lipulaevadeks Rakvere linna administratiivhoone, kui  Eesti esimene avaliku kasutusega ligi nullenergiahoone, ning energiatõhus ja aktiivselt keskkonnaharidusega tegelev Rakvere Rohuaia lasteaed. Rakvere on ainuke linn Eestis, kus linna eestvedamisel on peaaegu kõik korterühistud tänaseks komplekselt renoveeritud. Lisaks on koostamisel säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SECAP) – „Kliimaneutraalne Rakvere 2030“.

Rakvere osaleb mitmetes innovatiivsetes ringmajanduse, kliimavaldkonna, vee kvaliteeti ja elukeskkonda rikastavates ettevõtmistes. Väärib märkimist Rakvere tammik, kui linna südames asuv maastikukaitseala, mis on oluliseks elurikkuse paigaks ning puhkekohaks linlastele. Rakvere tammiku puhul on tegemist ainulaadse linnalise kaitsealaga  põhjamaises linnamaastikus. 

Konkursi „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus" eesmärk on selgitada välja kohalikud omavalitsused, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust.

Vaata Rakvere linnapea Andres Jaardla pöördumist Facebookis.

 

 

 

< Back to news