Osoon matkas Aidu karjääris

Foto: ERR
17.05.2021

Järjekorras neljandas Osooni erisaates "Virumaa veed puhtaks" keskendutakse Aidu karjääri veekogudele.

Kirde-Eesti maastikku kujundab suuresti ala tööstuslik minevik. Kunagiste kaevanduste sulgemise järel on tekkinud sinna omanäoline tehismaastik. Aidu põlevkivikarjääris lõpetati kaevandamine 2012. aastal, kaevealad täitusid veega ja karjääri lõunaossa tekkis tohutu veekogude võrgustik. Sealt sai alguse põnevaid seiklusi pakkuva spordi- ja puhkekoha "Aidu Veemaa" loomise mõte. Ainulaadne looduse ja inimese koosmõjul tekkinud tehismaastik on avastamist väärt. Selle ala tulevikku uuris Kristo Elias. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

Saade on valminud LIFE IP CleanEst projekti raames Euroopa Liidu LIFE programmi toel.

Vaata saadet järele siit.

LIFE IP CleanEST üheks eesmärgiks on karjääriviisil kaevandatud aladel võimalikult mitmekesise maastiku ja ökoloogilise võrgustiku kujundamine.

Pilootaladena on uuritud Aidu põlevkivikarjääri korrastatud kirdenurga ala ühes endise Kohtla karjääri alaga ja Narva põlevkivikarjääri korrastatud tranšee 13 piirkonda. Aastal 2021 viiakse uuringud läbi Narva põlevkivikarjääri endise Viivikonna jaoskonna alal.

Aruanded ja ülevaate uuringutest leiad meie kodulehe aruannete rubriigist.

< Back to news