Novaator: joogivee saastatus võib tulla naabri või koguni inimese enda reoveest

Foto: Kaev
26.11.2020
Ülevaade kõigist uuringusse kaasatud kaevudest Autor/allikas: Eesti Keskkonnauuringute Keskus Foto: Ülevaade kõigist uuringusse kaasatud kaevudest Autor/allikas: Eesti Keskkonnauuringute Keskus

ERRi teadusportaal Novaator avaldas OÜ Keskkonnauuringute Keskuse uuringu “Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja - süsteemide uuring” põhjal loo, mis kaardistab omaveevärkide joogivee kvaliteeti Eestis.

Omaveevärkidest tarbib vett umbes 160 000 inimest, kes kokku moodustavad 12 protsenti veetarbijatest Eestis.  Vaid kolmandikus kaevudest vastas joogivesi kõigile kvaliteedikriteeriumitele. Sageli on saastus pärit inimese enda või naabri reoveest.

Uuring hõlmas terve Eesti puur- ja salvkaevudest võetava joogivee kvaliteeti. Üheks  eesmärgiks oli uuringu kaudu tõsta elanike teadlikkust selle kohta, millist joogivett nad tarbivad ning jagada teadmisi, kuidas selle kvaliteeti parandada.

Artikkel seletab lahti milline täpselt on kvaliteetne joogivesi ja kui suur roll on kohalikul omavalitsusel selle taseme tagamisel. 

Loe täismahus Novaatori artiklit siin.

 

< Back to news