Lõhe noorkalade asustamine Purtse jõkke Lüganuse silla juures

09.10.2020
Lõhe noorkalade asustamine

Lõhe noorkalade asustamine Purtse jõkke Lüganuse silla juures

Purtse jõkke asustati lõhepopulatsiooni taastamiseks 1. oktoobril 12 000 ühesuvist noorkala RMK Põlula kalakasvatusest. Kalad viidi Purtse jõe sobivatesse elupaikadesse Lüganuse ja Savala lähistel.

Asustatud kalad on 6-7 kuu vanused ning  4-7 grammi raskused. Kalad veedavad jões 1,5 aastat seejärel siirduvad nad toitumisrändele merre. Meres elavad kalad 2-4 aastat ning suguküpsuse saabudes tulevad jõkke tagasi kudema. 

 

Lisainfo:

Kunnar Klaas, kunnar.klaas@rmk.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus
 

 

< Back to news