Kalalaager pakkus lastele mitut sorti elamusi

30.07.2020 / Liisi Marits

Keskkonnaameti eestvedamisel toimus 20.–21. juulil Käsmus kalalaager. Laagri eesmärk oli noorte keskkonnateadlikkuse suurendamine õpetuste ja praktiliste tegevuste kaudu. 

Kahepäevast laagrit aitas korralda Käsmu Meremuuseum. 

Laagris osales kokku 18 noort vanuses 9–14 eluaastat. „Lastel avanes võimalus sõita merel purjeka, paatide ja lausa viikingilaevaga. Käsmu järve ääres õngitseti kala, sõudepaatidega harjutati manöövrite tegemist. Põnevat avastamist pakkus ka Käsmu Meremuuseumi külastus,“ ütles laagri korraldaja ning Keskkonnaameti keskkonnaosakonna projektijuht Liisi Marits. Käsmu Vabatahtliku Merepääste päästjad õpetasid lastele ohutut meresõitu ning Eestimaa Looduse Fondi säästliku kalanduse ekspert tutvustas lastele Läänemere kalade olukorda. Suur abi oli ka Keskkonnaagentuuri projektijuhist, kes aitas paadisõitude ajal noortel silma peal hoida.

Kalalaager

Esimesel laagripäeval asetati võrgud merre püügile, et need järgmisel hommikul välja võtta. Üheskoos laagri läbiviijatega määrati püütud kalaliike. „Oli üllatav, kui keeruline ja aeganõudev on kalade võrgust lahtiharutamine. Laagri korraldajatele oli positiivne üllatus aga see, kui hästi noored kalaliike tundsid,“ ütles Liisi Marits. Laagri korraldaja sõnul oskasid noored järve ääres kala püüdes õnge osavalt käsitseda, ka ussikeste konksu otsa panemisega said kõik suurepäraselt hakkama.

Noorte seas menukaimaks osutusid purjetamine ja mootorpaadiga sõitmine, viimase puhul paelusid noori eelkõige kiirus ja lainetel hüplemine.

Kalalaager

Kui esimesel laagripäeval oli ilm suhteliselt tuulevaikne, siis teisel päeval tõusis tuul ning noored said ka purjekaga kiiremat sõitu nautida. „Mainimata ei saa jääda laste elevust sellest, et mõlemal laagripäeval võis iga laps ära süüa kolm jäätist,“ tähendab Liisi Marits.

Laagri korraldaja loodab, et laagris õppisid noored eelkõige aru saama, et meresõidu ja kala püüdmise nautimiseks edaspidigi on oluline loodust hoida.

Kalalaager

Laagriliste tagasisidest tuli muu hulgas välja, et selgeks said sõudmine ja purjetamine, ent õpiti ka uusi kalaliike nagu ümarmudil. Rõõmu pakkus ka sõlmede tegemine, näiteks kaheksa- ja röövlisõlm.

Laager toimus Euroopa Komisjoni rahastatud projekti LIFE IP CleanEST rahastusel, mille üks eesmärkidest on keskkonnateadlikkuse suurendamine. Järgmisel aastal korraldab Keskkonnaamet põneva fotolaagri, kuhu pääsemiseks oodatakse osalema fotokonkursil „Paksult pahandust Virumaa vetes“. Lähem teave konkursi kohta on Keskkonnaameti kodulehel.​

< Back to news