Ülemaailmne jõgede päev ja kaameraga kalaloendur

Foto: Kuvatõmmmis
27.09.2021 / Henry Linnard

Ülemaailmse jõgede päeva puhul jagasime projekti Facebooki lehel vahvaid kaadreid Keskkonnaagentuuri kaameraga kalaloendurist Purtse jõel.

Videost paistab ogalike kevadine ränne merest jõkke, kust ei puudu ka neid reisil varitsevad ohud! Teolt tabatud röövkalad on aga märk paisude mõjust kalastikule.

"Röövloomad ja -kalad kasutavad oskuslikult ära seda, et rändavad kalad jäävad järve ekslema ja edasiteed otsima või on suunatud mingisse kitsamasse koridori, kus on neid hea varitseda," selgitas kalastikuekspert Mart Thalfeldt.

Euroopa elurikkuse strateegias aastani 2030 on seatud eesmärgiks taasavada vähemalt 25000 km looduslikke jõgesid. LIFE IP CleanEST projekti raames leiame lahenduse pea kümnele rändetakistusele Virumaa jõgedel. Neist märkimisväärseim on ehk Püssi pais Purtse jõel, mis oma lisajõgedega on meie südameasjaks. Kohalike sõnul on pilt juba palju parem.

Iga septembri neljandal pühapäeval võtab aset ülemaailmne jõgede päev, mille eesmärgiks on tõsta esile jõgede mitmekülgseid väärtusi alatest veest kui ressursist ja elupaigast kuni kosutavate hüvedeni, mida jõed meile pakuvad. Meie soov on suurendada ühiskonna teadlikkust jõgede väärtusest ja ohustatusest ning edendada jõgede säästlikku majandamist üle maailma.

Ida- ja Lääne-Virumaa veekogude seisund vajab erilist tähelepanu, kuna piirkonnas on mitmed erinevad tegurid kahjustanud jõelisi elupaiku ja vaesustanud vee-elustikku. Piirkonna jõgede seisundit mõjutavad näiteks jääkreostus, rändetakistused ja põllumajandusest tulenev surve keskkonnale. Töötame selle nimel, et leida nendele probleemidele lahendus, lähenedes Virumaa veekogudele terviklikult ning arvestades nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ka ökoloogilist seisundit.

Hoia meie tegemistel pilk peal jälgides meid Facebookis või tellides meie kvartaalset uudiskirja.

< Back to blog