Käsmu kalalaager

30.07.2020

Kahepäevase laagri kokkuvõte

Kalastuslaager toimus Käsmus. Alguses oli meil päästekoolitus. Edasi läksime purjekaga merele. Sõitsime ka päästepaadiga, aerupaadiga ja kaatriga. Käsmu järvel loopisime lanti ja õngega püüdime ka. Kala kätte ei saanud. Esimese päeva õhtul panime kalavõrgud merel. Hommikul võtsime võrgud välja. Võrgus olid mõned kalad. Seal oli kilu, räim, meretint, ahven ja ümarmudilased. Käisime ka Käsmu Meremuuseumis. Muuseumis oli huvitav näha esemaid ja teada saada, kuidas kunagi kala püüti. Seal oli ka laevamudelid. Sõitsime ka viikingilaevaga, kus saime ise aerutamist õppida. 

Uued teadmised ja oskused

Laagris osalejate tagasisidest tuli muu hulgas välja, et paadiga sõitmine oli lahe ja muuseum oli põnev. Muuseumis saadi rohkem aimu vanadest paatidest ja tööriistadest. 

Lisaks õpiti purjekat sõiduks valmis panema ja purjetama. Saadi teada, et merele minnes peab alati päästevest seljas olema. Päästevesti puhul on oluline ka suurus, sest muidu võib päästevest seljast ära tulla.

Osalejad õppisid ka võrku puhastama ja kala võrgust välja võtma. Õpiti uusi kalaliike nagu ümarmudil. Väga põnev oli ka sõlmede sidumine, selgeks said kaheksa- ja röövlisõlm. 

 

 

 

 

 

 

 

< Back to blog